Započeta izgradnja Atletskog stadiona u Loznici

0

Kao što su putevi i ulice žile kucavice tako su i objekti sportske infrstrukture mesta u koja se u Loznici s posebnom pažnjom realizuju kapitalni projekti. Na spisku radova koji su u novije vreme impresionirali svakog posetioca Loznice su i radovi na Lagatoru.
Loznica polako i sigurno postaje jedini grad u zapadnoj Srbiji koji će, uz veći izgrađen fudbalski, dobiti i svoj atletski stadion, atletske staze na lokaciji koja se nalazi između Ustanove za fizičku kulturu Lagator i hotela Ad Drinum u kompleksu ranijeg omladinskog naselja.
Krajem prošle sedmice započeti su radovi iz prva faze prema projektu koji je grad Loznica besplatno dobio od Atletskog Saveza Srbije. Novoprojektovanim parternim rešenjem definisana je pozicija atletske staze od 400 metara sa borilištima i pomoćnom stazom. Savremena atletska staza je bazirana na sintetički sertifikovanoj podlozi.
Planirana pozicija sa borilištima i propratnim sadržajem, omogućava da se buduća interna saobraćajnica parkinga sportskog kompleksa poveže sa prilazima iz ulice Miloša Pocerca.
Prema projektnim rešenjima uz atletsku stazu, na istoj parceli moguće je formirati objekte sa pratećim sadržajima koji su potrebni za funkcionisanje atletskog stadiona i tribinama na krovu objekta.
Atletski stadion sadrži kružnu atletsku stazu od 400 metara sa osam kružnih traka, zaletišta od osam traka dužine 120 metara, borilišta (skok u dalj i troskok, skok sa motkom, skok u vis, bacanje koplja, bacanje kugli i bacanje diska i kladiva) i pomoćnu traku za zagrevanje od 150 metara. Borilišta su pozicionirana na zelenim površinama formiranim u sklopu atletske staze. Oko staze biće postavljen zaštitni pojas od betona širine dva metra. Pomoćna staza nalaziće se na slobodnoj zelenoj površini, uz zaštitni pojas kružne atletske staze.
Sve te naznake, dok posmatramo radove na započetoj investiciji grada Loznice, upućuju na zaključak da nijedan segment društvenog života, pa ni sport nije zanemaren niti zapostavljen u planskim dokumentima daljeg razvoja ove lokalne zajednice.

Оставите одговор